"Ընտրական իրավունք եւ ընտրակարգեր"
Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխ 1. Ընտրական իրավունք
Ընտրական համակարգեր
Գլուխ 2. Ընտրովի մարմիններ
Գլուխ 3. Ընտրակեղծիքների
տրամաբանությունը
Գլուխ 4. Ընտրակեղծիքների
տեխնոլոգիաները
Գլուխ 5. Ընտրակեղծիքների
նվազեցնելու հնարավորությունները
Գլուխ 6. Որոշ երկրներում
գործող ընտրակարգերը
ԱՄՆ
Ֆրանսիա
Գերմանիա
Իտալիա
Գլուխ 7. հետխորհրդային որոշ
հանրապետությունների
ընտրակարգերը
Ռուսաստան
Մերձբալթյան
հանրապետություններ
Հայաստանի
հանրապետություն
մինչ 1999 թ.
1998-1999թ.
Ընտրություններ 2003թ
2005թ
Հանրաքվե 2005թ.
2007թ
2008թ
2009թ
Առաջարկություներ
ԳԼՈւԽ 7.2. ՄԵՐՁԲԱԼԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԼԻՏՎԱ
  Լիտվայի պառլամենտի նոր ընտրություններում կիրառվում է մեծամասնական եվ համամասնական ընտրակար•երը, ընդ որում 71 պառլամենտականներն ընտրվում են մեծամասնական ընտրակար•ով, ընտրատարածքում ընտրությունների մասնակիցների կեսից ավելիի ձայները ստանալու պայմանով, եթե ընտրություններին մասնակցել են ընտրողների 40% ից ավելին, ընտրությունները չկայանալու դեպքում անցկացվում են կրկնական ընտրություններ: Ընտրությունները կայանալու եվ պատ•ամավոր չընտրվելու դեպքում առաջին 2 թեկնածուների համար երկու օրվա ընթացքում անց են կացվում կրկնական ընտրություններ:
  Մնացած 70 պատ•ամավորներն ընտրվում են 1 բազմաամանդատ ընտրատարածքից համամասնական ընտրակար•ով: Համամասնական ընտրակար•ով ընտրությունները համարվում են կայացած եթե դրան մասնակցել են ընտրողների 25 %-ից ավելին, իսկ մանդատները տրված ձայներին համամասնորեն բաշխվում են այն ցուցակների միջեվ, որոնց օ•տին քվեարկել են մասնակիցների 4%-ից ավելին:
  Ընտրողն ունի մեկ ձայնի իրավունք միամանդատ ընտրատարածքից պատ•ամավոր ընտրելու եվ մեկ ձայնի իրավունք բազմամանդատ ընտրատարածքում ցուցակներից մեկի օ•տին քվեարկելու համար:

ԷՍՏՈՆԻԱ
  Էստոնիայի պետական ժողովի 101 անդամների ընտրություներում կիրառվում է հարաբերական մեծամասնական եվ համամասնական նախապատվության, ընտրողի մեկ ձայնի իրավունքի սկզբունքով ընտրական համակար•ը: Ընտրություններն անց են կացվում 12 բազմամանդատ ընտրատարածքնեում: Առանձին եվ ցուցակներով առաջադրված թեկնածուներից ընտրված են համարվում նրանք ովքեր ստացել են ընտրատարածքի յուրաքանչյուր մանդատի համար հաշված (իրական ձայները բաժանած ընտրատարածքին հասանելիք մանդատների թվին) պարզ քվոտային հավասար, կամ ավելի ձայներ:
  Ընտրատարածքի ցուցակին հասնում է այնքան մանդատ, որքան ան•ամ որ ցուցակի թեկնածուների ձայների •ումարի մեջ տեղավորվում է պարզ քվոտան, իսկ ցուցակից մանդատներ ստանում են, ըստ հերթականության ամենաշատ ձայներ ստացած թեկնածուները: Մնացած մանդատները բաշխվում են համապետական մակարդակով, ըստ ցուցակներում թեկնածուներին տրված ձայների •ումարային մեծության, Դ` Օնդի մոդիֆիկացված սկզբունքի համաձայն, այն ցուցակների միջեվ որոնց բոլոր թեկնածուների ստացած ձայների •ումարն ավելին է Էստոնիայում տրված ձայների 5%-ից, կամ այդ ցուցակից ընտրվել է երեք եվ ավելի թեկնածուներ:
  Քվեաթերթիկում •րանցվում են առանձին եվ ցուցակներով առաջադրված բոլոր թեկնածուների տվյալները համապատասխան •րանցման (ռե•իստրացիոն) համարներով: Ընտրողը քվեաթերթիկի համապատասխան տեղում դնում է այն թեկնածուի ռե•իստրացիոն համարը, որին կողմ է քվեարկում:

ԼԱՏՎԻԱ
  Լատվիայի 100 անդամանոց ՍԵյմի ընտրություններում կիրառվում է համամասնական ըստ ցուցակների նախպատվության, յուրաքանչյուր ընտրողի մեկ ձայնի իրավունքի սկզբունքով ընտրական համակար•ը:
  Ընտրություններն անց են կացվում ըստ 5 բազմամանդատ ընտրատարածքների: Յուրաքանչյուր ընտրատարածքում ընտրվողների` ընտրատարածքին հասանելիք մանդատների, թիվը որոշվում է հետեվյալ կերպ` Լատվիայի բոլոր ընտրողների թիվը բաժանվում է 100ի, իսկ յուրաքանչյուր ընտրատարածքի ընտրողների թիվը բաժանվում է ստացված թվի վրա, արդյունքում ստացված ամբողջ թիվն էլ հանդիսանում է ընտրատարածքին հասանելիք մանդատների թիվը: Եթե բոլոր ընտրատարածքներին հասանելիք մանդատների թվերի •ումարը ստացվում է պակաս 100-ից, ապա ընտրատարածքներում ըստ մնացորդների մեծության ավելացվում է մեկական մանդատներ:

    E-mail: k.lyudvig@yahoo.com
Phone: (374) 93 742145

Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան    CV    Google