"Ընտրական իրավունք եւ ընտրակարգեր"
Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխ 1. Ընտրական իրավունք
Ընտրական համակարգեր
Գլուխ 2. Ընտրովի մարմիններ
Գլուխ 3. Ընտրակեղծիքների
տրամաբանությունը
Գլուխ 4. Ընտրակեղծիքների
տեխնոլոգիաները
Գլուխ 5. Ընտրակեղծիքների
նվազեցնելու հնարավորությունները
Գլուխ 6. Որոշ երկրներում
գործող ընտրակարգերը
ԱՄՆ
Ֆրանսիա
Գերմանիա
Իտալիա
Գլուխ 7. հետխորհրդային որոշ
հանրապետությունների
ընտրակարգերը
Ռուսաստան
Մերձբալթյան
հանրապետություններ
Հայաստանի
հանրապետություն
մինչ 1999 թ.
1998-1999թ.
Ընտրություններ 2003թ
2005թ
Հանրաքվե 2005թ.
2007թ
2008թ
2009թ
Առաջարկություներ
ԳԼՈւԽ 7.1. ՌՈւՍԱՍՏԱՆ

  Ռուսաստանյան Դաշնության նախագահի 1993 թվականի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին հրապարակված հրամանագրերով Ռուսաստանի ժողպատգամավորների համագումարն ու գերագույն Խորհուրդը լուծարվեց եվ դեկտեմբերի 12-ին նշանակվեց նոր պառլամենտի` Ֆեդերալ ժողովի, ընտրություններ որի անցկացման համար սահմանվեց նոր ընտրակարգեր, որն էլ հիմք հանդիսացավ հետագա ընտրությունների անցկացման համար 1995 թվականին ընդունված ՙՌուսաստանյան Ֆեդերացիայի Պետական Դումայի ֆեդերալ Ժողովի Դեպուտատների ընտրությունների մասին՚ Ֆեդերալ օրենքի համար:
  Ֆեդերալ ժողովը բաղկացած է 2 պալատից. Ֆեդերալ Խորհրդից եվ Պետական դումայից: Ֆեդերալ Խորհուրդը կազմված է Ռուսաստանյան ֆեդերացիայի սուբյեկտների ներկայացուցիչներից:
  Ռուսաստանի Դումայի 225 դեպուտատների ընտրություններն իրականացվում էին ըստ միամանդատ ընտտրատարածքների հարաբերական մեծամասնական, իսկ մյուս 225 դեպուտատներինը, ըստ համադաշնակցային ընտրատարածքի համամասնական ընտրակարգերով:
  Ռուսաստանյան դաշնության տարծքը բաժանվում էր մոտավորապես հավասար թվով ընտրողներ ունեցող ընտրատարածքների, բայց այնպես որ յուրաքանչյուր սուբյեկտ ընդգրկի ոչ պակաս քան մեկ ընտրատարածք:
  Կուսակցությունների առաջադրած թեկնածուների ցուցակները պետք է պաշտպանվեին 200-հազար ընտրողների ստորագրությամբ:
  Միամանդատ ընտրատարածքներում Կուսակցությունները, ընտրական բլոկները յուրաքանչյուր ընտրատարածքում կարող էին առաջադրել միայն մեկ թեկնածու համամասնական ընտրությունների ցուցակներում գրանցված թեկնածուների թվից, կամ այլ կարգով թեկնածուների առաջադրումը պետք է պաշտպանվեր համապատասխան ընտրատարածքի ընտրողների ոչ պակաս քան 1%-ի ստորագրությամբ:
  Յուրաքանչյուր ընտրող ուներ մեկ ձայնի իրավունք ընտրատարածքում քվեարկվող թեկնածուներից մեկի օգտին եվ մեկ ձայնի իրավունք ցուցակներից մեկի օգտին:
  Միամանդատ ընտրատարածքում ընտրությունները համարվում էր չկայացած եթե մասնակիցների թիվը պակաս էր ընտրատարածքի ընտրողների 25 %-ից, կամ բոլոր թեկնածուներին միաժամանակ դեմ տրված ձայներն ավելին էր քան ամենաշատ ձայները ստացած թեկնածուին տրվածը: Ընտրություններն հետաձգվում էին 60 օրով, եթե թեքնածուներ չեին գրանցվել, կամ ընտրատարածքում գրանցվել էր միայն մեկ թեկնածու, կամ ֆեդերալ ընտրական տարածքում թեկնածուների մեկ ֆեդերալ ցուցակ:
  Ընտրված էին համարվում ամենաշատ իրական ձայներն ստացած թեկնածուները:
  Համադաշնակցային ընտրատարածքային համամասնական ընտրակարգով 5%-ից ավելի ձայներ ստացած ցուցակների միջեվ մանդատները բաշխվում էր տրված իրական ձայներին համամասնորեն հետեվյալ սկզբունքով` ընտրատարածքում ցուցակներին տրված իրական ձայները բաժանվում էր ընտրատարածքում բաշխվող մանդատների թվի վրա, իսկ յուրաքանչյուր մանդատ ստացող ցուցակին տրված ձայները բաժանվում էին վերը ստացված թվի վրա, արդյունքում ստացված ամբողջ թիվը հանդիսանում էր ցուցակին հասանելիք մանդատների թիվը: Մնացած մանդատները, ըստ մնացորդների բաշխվում է` մնացորդը բաժանելով մնացորդն ընդգրկող թվի վրա եվ արդունքում ստացված թվերի մեծության համապատասխան տրվում մանդատ:
  Ռուսաստանում այժմ անցել են ամբողջությամբ համամասնական ընտրական համակարգով ընտրությունների միջոցով պետ-դումայի կազմավորման տարբերակին:

    E-mail: k.lyudvig@yahoo.com
Phone: (374) 93 742145

Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան    CV    Google