"Ընտրական իրավունք եւ ընտրակարգեր"
Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխ 1. Ընտրական իրավունք
Ընտրական համակարգեր
Գլուխ 2. Ընտրովի մարմիններ
Գլուխ 3. Ընտրակեղծիքների
տրամաբանությունը
Գլուխ 4. Ընտրակեղծիքների
տեխնոլոգիաները
Գլուխ 5. Ընտրակեղծիքների
նվազեցնելու հնարավորությունները
Գլուխ 6. Որոշ երկրներում
գործող ընտրակարգերը
ԱՄՆ
Ֆրանսիա
Գերմանիա
Իտալիա
Գլուխ 7. հետխորհրդային որոշ
հանրապետությունների
ընտրակարգերը
Ռուսաստան
Մերձբալթյան
հանրապետություններ
Հայաստանի
հանրապետություն
մինչ 1999 թ.
1998-1999թ.
Ընտրություններ 2003թ
2005թ
Հանրաքվե 2005թ.
2007թ
2008թ
2009թ
Առաջարկություներ
ԳԼՈւԽ 6.4. ԻՏԱԼԻԱ

  Իտալիայի հանարապետության նախագահի 20.03.1967թ. դեկրետով հրապարակված «Ակտիվ ընտրական իրավունքի եվ ընտրական ցուցակներ կազմելու ու վերանայելու մասին օրենքների տեքստերի ժողովածուիե համաձայն. Ընտրելու իրավունքից օգտվում են 18 տարեկան դարձած քաղաքացիները, բացառությամբ Իտալիայի սահմանադրությամբ սահմանված ընտրական իրավունքից զրկված քաղաքացիների:
  Ընտրական ցուցակները կազմվում են կոմունային ընտրական հանձնաժողովների կողմից եվ վեց ամիսը մեկ ստուգվում ու ճշտվում:
  Կոմունայի ընտրական հանձնաժողովն ընտրվում է Կոմունալ խորհրդի կողմից Սինդիկի եվ Մունիցիպալ Ջունտայի (գործադիր մարմնի) ընտրվելուց հետո 1-ին նիստում` խորհրդի կողմից:
  Գավառային խորհրդի գործունեության ժամանակամիջոցում ձեվավորվում է մանդատային ընտրական հանձնաժողով տրիբունալի նախագահի գլխավորությամբ: Հանձնաժողովը քննարկում եվ ընդունում է ցուցակների հետ կապված վերջնական որոշումներ:
  Կոմունայի ընտրական հանձնաժողովները կոմունաները բաժանում են 100 ից 800 կամ բացառիկ դեպքերում 50 ից 100 ընտրողներով ընտրական տեղամասերի:
  Ընտրվելու իրավունք ունեն 25ից բարձր տարիք ունեցող ընտրելու իրավունք ունեցողները, բացառությամբ ընտրություններից վեց ամիս առաջ լիազորությունները չդադարեցրած կառավարության եվ պետական ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյաների:
  Ընտրությունները նշանակվում են նախագահի դեկրետով:
  Ընտրությունների վավերության հարցը որոշում է պալատը:
    Դեպուտատների պալատ
  Պառլամենտական հետեվաբար եվ քաղաքական շարունակական ճգնաժամից դուրս գալու նկատառումներով ՙԴեպուտատների պալատի ընտրությունների մասին՚ օրենքը (Նախագահի դեկրետ 30.03.1957թ.) 1993 թվականին հանրաքվեով փոխվեց եվ Իտալիայում սահմանվեց մեծամասնական ընտրական համակարգ, պահպանվելով 25% առանձին բազմամանդատ ընտրատարածքներից, համամասնական նախապատվության սկզբունքով նախկինում գործող ընտրակարգով դեպուտատների պալատի դեպուտատների ընտրության ընտրակարգը, ըստ որի դեպուտատների պալատն ընտրվում էր համամասնական ընտրակարգով` ընդ որում ընտրատարածքներում ավելացած ձայները փոխանցվում էին ընդհանուր համազգային ընտրատարածք: Կիրառվում է նախապատվութան (պրեֆերենցիալ) սկզբունքը:
     Սենատի ընտրությունները
  Իտալիայի Հանրապետության սենատի ընտրությունների մասին հիմնադրույթների համաձայն. Սենատ կարող են ընտրվել 40 տարուց բարձր տարիք ունեցող ընտրելու իրավունք ունեցողները: Ընտրելու իրավունք վերապահված է 25 ից բարձր տարիք ունեցողներին:
  Երեքից ոչ պակաս եվ մարզի ընտրատարածքների թվից ոչ ավելի թվով թեկնածուների առաջադրումը կատարվում է կուսակցությունների կողմից: Իսկ առանձին թեկնածուների առաջադրումը, որոնք հետագայում կազմում են խմբեր ցուցակներով քվեարկվելու համար, կատարվում է 350 ից 700 ընտրողների ստորագրություններով:
  Յուրաքանչյուր թեկնածու կարող է քվեարկվել մեկ մարզում եվ ոչ ավելի քան 3 ընտրատարածքներում: Ընտրողը քվեարկում է ցուցակի կամ թեկնածուի կամ էլ եվ ցուցակի եվ թեկնածուի օգտին:
  Ընտրատարծքից ընտրված է համարվում այն թեկնածուն, որն ստացել էր ձայների 65% ը, մնացած պատգամավոր չընտրած ընտրատարածքների մանդատները մարզային ընտրական բյուրոն բաշխում է ըստ խմբերի ցուցակների, համամասնորեն, միջին մեծամասնության սկզբունքով հաշվի առնելով յուրաքանչյուր թեկնածուի ստացած ձայների թիվը:

    E-mail: k.lyudvig@yahoo.com
Phone: (374) 93 742145

Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան    CV    Google