"Ընտրական իրավունք եւ ընտրակարգեր"
Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխ 1. Ընտրական իրավունք
Ընտրական համակարգեր
Գլուխ 2. Ընտրովի մարմիններ
Գլուխ 3. Ընտրակեղծիքների
տրամաբանությունը
Գլուխ 4. Ընտրակեղծիքների
տեխնոլոգիաները
Գլուխ 5. Ընտրակեղծիքների
նվազեցնելու հնարավորությունները
Գլուխ 6. Որոշ երկրներում
գործող ընտրակարգերը
ԱՄՆ
Ֆրանսիա
Գերմանիա
Իտալիա
Գլուխ 7. հետխորհրդային որոշ
հանրապետությունների
ընտրակարգերը
Ռուսաստան
Մերձբալթյան
հանրապետություններ
Հայաստանի
հանրապետություն
մինչ 1999 թ.
1998-1999թ.
Ընտրություններ 2003թ
2005թ
Հանրաքվե 2005թ.
2007թ
2008թ
2009թ
Առաջարկություներ
ԳԼՈւԽ 6.3. ԳԵՐՄԱՆԻԱ

  Բունդեսթագի ընտրությունների ֆեդերալ օրենքի համաձայն 518 պատգամավորներից 259ը ընտրվում են ընտրատարծքներից մեծամասնական ընտրակարգով առանձին առաջադրված պատգամավորության թեկնածուների թվից, իսկ մնացած պատգամավորներն ընտրվում են համամասնական ընտրակարգով երկրամասային (հողատարածքային) ցուցակներով առաջադրված պատգամավորության թեկնածուների թվից
  Յուրաքանչյուր ընտրող ունի 2 ձայն, I-ին ձայնը ընտրատարածքից ընտրվող թեկնածուին ընտրելու համար, 2-րդ ձայնը` ցուցակներից որեվէ մեկի օգտին քվեարկելու համար
  Ֆեդերալ ընտրությունների անցկացման ղեկավարը եվ նրա տեղակալը նշանակվում է ֆեդերալ ներքին գործերի նախարարի կողմից, իսկ երկրամասերում, ընտրատարածքներում եվ տեղամասերում` երկրամասի կառավարության կողմից, իսկ հանձնաժողովի անդամները նշանակվում են համապատասխան հանձնաժողովի ղեկավարի կողմից
  Ընտրողների ցուցակները կազմում են ընտրության օրից 20 ից 15 օր առաջ
  Ընտրատարածքներում թեկնածուներն առաջադրվում են, կամ կուսակցությունների կողմից ընդհանուր, կամ ներկայացուցչական ժողովների միջոցով, կամ էլ ոչ պակաս քան 200 ընտրողների ստորագրությամբ առաջադրումը հաստատելու միջոցով: Յուրաքանչյուր թեկնածու կարող է առաջադրվել միայն մեկ ընտրատարածքում
  Թեկնածուների երկրամասային կուսակցական ցուցակներն առաջադրվում են կուսակցությունների կողմից
  Յուրաքանչյուր կուսակցություն յուրաքանչյուր երկրամասում կարող է առաջադրել միայն մեկ ցուցակ
  Ընտրատարածքից ընտրվում է այն թեկնածուն, որն ստացել է ամենաշատ ձայները, ընդ որում ձայների հավասարության դեպքում, հարցը լուծվում է վիճականահանությամբ
  Համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների համար նախատեսված մանդատներն ազգային փոքրամասնության կուսակցությունների ցուցակների եվ ընտրությունների ամբողջ տարածքում 5%-ից ավելի 2-րդ իրական ձայներ ստացած, կամ ոչ պակաս քան 3 ընտրատարածքներից մեկական տեղեր ստացած կուսակցությունների ցուցակների միջեվ բաշխվում են դասական ձեվով: Ընդ որում կուսակցական ցուցակներին տրված 2-րդ իրական ձայները հաշվելիս, հաշվի չի առնվում ընտրատարածքի ոչ պակաս քան 200 ընտրողների ստորագրությամբ, կամ տվյալ երկրամասում իր ցուցակն ունենալու թույլատրությունը չունեցող կուսակցության կողմից առաջադրված եվ ընտրատարածքում ամենաշատ ձայները ստացած, այսինքն ընտրված թեկնածուի օգտին քվեարկած ընտրողների 2-րդ ձայները
  Ընտրությունների արդյունքների ստուգման հետեվանքով պատգամավորը կարող է կորցնել իր պատգամավորական լիազորությունները: Եթե ընտրատարածքում, կամ ընտրական տեղամասում ընտրությունները չեն կայացել, ապա անց են կացվում լրացուցիչ ընտրություններ 3 շաբաթվա ընթացքում
  Եթե ընտրությունները մասնակի, կամ ամբողջությամբ ճանաչվել են անվավեր, անց են կացվում կրկնական ընտրություններ ոչ ուշ, քան ընտրությունների անվավեր ճանաչման օրից 60 օր հետո: Կրկնական ընտրությունների արդյունքների հիման վրա նորից են ամփոփվում ընտրությունների արդյունքները:

    E-mail: k.lyudvig@yahoo.com
Phone: (374) 93 742145

Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան    CV    Google