"Ընտրական իրավունք եւ ընտրակարգեր"
Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխ 1. Ընտրական իրավունք
Ընտրական համակարգեր
Գլուխ 2. Ընտրովի մարմիններ
Գլուխ 3. Ընտրակեղծիքների
տրամաբանությունը
Գլուխ 4. Ընտրակեղծիքների
տեխնոլոգիաները
Գլուխ 5. Ընտրակեղծիքների
նվազեցնելու հնարավորությունները
Գլուխ 6. Որոշ երկրներում
գործող ընտրակարգերը
ԱՄՆ
Ֆրանսիա
Գերմանիա
Իտալիա
Գլուխ 7. հետխորհրդային որոշ
հանրապետությունների
ընտրակարգերը
Ռուսաստան
Մերձբալթյան
հանրապետություններ
Հայաստանի
հանրապետություն
մինչ 1999 թ.
1998-1999թ.
Ընտրություններ 2003թ
2005թ
Հանրաքվե 2005թ.
2007թ
2008թ
2009թ
Առաջարկություներ
ԳԼՈւԽ 6.2. ՖՐԱՆՍԻԱ

  Համաշխարհային պատերազմից հետո մինչ 1958 թվականը Ֆրանսիայում ընտրությունները անց էին կացվում համամասնական ընտրակարգով: Այնուհետեվ ընտրությունների հիմքում դրվեց մեծամասնական ընտրակարգը: Թերեվս 1985 թվականին սոցիալիստական պառլամենտական մեծամասնությունը, հաշվի առնելով իր քաղաքական վարկանիշի ցածր լինելը, հաջորդ պառլամենտում իր համար գոնե ավելի շատ տեղեր ապահովելու համար անցավ համամասնական ընտրակարգի, բայց մեծամասնություն չստացավ: Հետո Ֆրանսիայում նորից անցան եվ գործում է մեծամասնական ընտրակարգը:

    Ազգային Խորհուրդ
  Ըստ ՙՖրանսիայի ընտրական օրենսգրքի՚ Ազգային Խորհրդի ընտրություններն անցկացվում են մեծամասնական ունինոմինալ, երկփուլ ընտրակարգով: Առաջին փուլում ընտրված է համարվում այն թեկնածուն, որն ստացել է ձայների պարզ մեծամասնությունը եվ ոչ պակաս ընտրատարածքի ընտրողների 25%ի ձայները: Երկրորդ փուլ անցնում են այն թեկնածուները, որոնք ստացել են ընտրողների ոչ պակաս քան 12,5% ի ձայները, կամ եթե ոչ մեկն այդքան ձայներ չի ստացել, ապա 2րդ փուլ անցնում են առավել շատ ձայներ ստացած երկու թեկնածուները: Երկրորդ փուլում, որն անցնում է մեկ շաբաթ հետո, ընտրվում է առավել շատ ձայներ ստացած թեկնածուն
  Ընտրելու իրավունք ունեն 18ից բարձր տարիք ունեցողները, իսկ ընտրվելու իրավունք 23ից բարձր տարիք ունեցող քաղաքացիները, բացառությամբ պետական ծառայության բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաների: Թեկնածուն` առաջադրվում է իր դիմումի համաձայն, որը ներկայացնում է պրեֆեկտին, մուծում է 1000 եվրո ընտրական գրավ, որը վերադարձվում է, եթե նա հավաքել է ընտրատարածքի ընտրողների թվի 5%-ից ավելի կողմ ձայներ
  Ազգային խորհրդի պատգամավորների թիվը 577 է
  Պատգամավորության թեկնածուների քարոզչության համար սահմանվում են հավասար հնարավորություններ եվ դրանց օգտագործման հավասար պայմաններ, օրինակ սահմանված է քարոզչական նյութերի փակցնելու հավասար տեղեր, ընտրողներին բաժանելու համար քարոզչության թերթիկների հավասար տպագրաքանակներ եվ այլն
  Օրենսգրքի ՙքրեաիրավական դրույթներ՚ բաժնի մոտ 20 հոդվածներում նշվում են ընտրական օրենքի խախտումների համար վարչական, քրեական պատասխանատվության չափերը: Մասնավորապես, օրինակ այն թեկնածուն, որը թույլ է տվել իրեն հատկացված պաստառի փակցնելու տեղը օգտագործել այլ թեկնածուի օգտին քարոզչության համար տուգանվում է: Ընտրակարգի ընթացքի խախտման համար ընտրական բյուրոյի կամ պետական մարմնի ներկայացուցչի համար սահմանված է ազատազրկում 5-ից 10 տարի: Մեկից ավելի ընտրական ցուցակում խաբեության միջոցով գրանցվելու համար սահմանվում է տուգանք եվ ազատազրկում մեկ ամսից մեկ տարի ժամկետով եվ այլն
    Սենատի ընտրությունները
  Ֆրանսիայի սենատը կազմված է 305 անդամներից, որոնք ընտրվում են 9 տարի ժամկետով եվ 3 տարին մեկ 1/3 ով վերընտրվում են: Սենատորները ընտրվում են պատգամավորների ընտրական կոլեգիայով, որի մեջ մտնում են պատգամավորները, տարածաշրջանների խորհրդականները, գլխավոր խորհրդականները, մունիցիպալ խորհուրդների ներկայացուցիչները կամ նրանց տեղակալները, այսինքն դեպարտամենտների բոլոր ընտրովի մարմինների ներկայացուցիչները: Սենատորների ընտրություններն անց են կացվում մեծամասնական ընտրական համակարգով, երկու փուլով, իսկ 5 ից ավելի սենատորներ ընտրող դեպարտամենտներում, ընտրություններն անց են կացվում համամասնական, ներկայացուցչական, միջին մեծամասնության սկզբունքով:
  Սենատորներ կարող են ընտրվել 35 ից բարձր տարիք ունեցողները:

    E-mail: k.lyudvig@yahoo.com
Phone: (374) 93 742145

Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան    CV    Google