Результат в зависимости от % участия в президентских выборах в Армении

Заполнить  % участия
Читать об оценке выборов в Армении 2012, 2013, 2015, 2017  гг. далее на сайте elections.transparency.am
ОЦЕНКА ВЫБОРОВ РОССИИ 2011г. ОЦЕНКА ВЫБОРОВ РОССИИ 2011г
по результатам сравнения избирательных чисел, официально опубликованных на сайте cikrf.ru, методом сопоставления избирательных чисел.Բազմագույն կյանքի իրագոյություն:
Օրեր անցնելիք գորշ մռայլության:
Թե ով որոշեց, ինչպես որոշվեց:
Գույները ընտրել այլակերպության:
Իրադարձության մի տխուր դրվագ;
Պատմամիջադեպ շրջադարձային:
Մեկ անհատ մեկ խումբ եվ մեկ այլ ընթացք,
Նոր վերարժեքվող գոյապայքարին:
Բարդ մի կեցության ինչ որ համակարգ:
Կիսաանարխիկ, ոչ քաղաքակիրթ:
Գոյաքարշության թելադրակարգ,
Գերիշխանությամբ տգիտության բիրտ:
Փորձության շրջան երկարաժամկետ:
Կիսախավարի ինքնակալությամբ;
Լույսի մի ալիք առաջ նորից ետ:
Եվ մեկ այլ վիճակ լինելիության:
  Մի նոր տաղտկալի իրադարձություն:
Կիսամթության նոր փորձաշրջան:
Թվացյալ կայուն անկայունություն:
Քանզի հավատի հույսեր էլ չկան:
Կլինի մի նոր շրջադարձակետ:
Իրադարձություն Խավարաավեր:
Եվ նոր մի ընթացք արժանապարկեշտ:
Կնտրվեն գույներ իրակերպ ու լուրթ:
Օրեր կլինեն երջանիկ, անչար:
Կհիմնավորվի բնականոն ու կիրթ:
Մի աշխարհակարգ ապրելու համար:
Եվ կապրենք նորից արժանապատիվ:
Ազատ ու կայուն լուսնիշխանությամբ:
Վերացնելով խավարն անպատիվ:
Հպարտանալով Խելամտությամբ:
              Լյուդվիգ Խաչատրյան

ՆԵՐԿԱՅՑՎՈՒՄ Է ԼՅՈՒԴՎԻԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՄՇԱԿԱԾ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԾՐԱԳԻՐԸ:
Ծրագրի միջոցով հնարավորորություն է տրվում '
- քվեարկության օրը հաշվի առնելով յուրաքանչյուր տեղամասի թողունակությունը` այսինքն ընտրողների այն առավելագույն քանակը որը կարող է քվեարկել համապատասխան տեղամասում 1 ժամվա ընթացքում, հաշվարկել հանրապետությունում ընտրողների քվեարկության մասնակցությունը, առանձին տեղամասում, ընտրատարացքում, մարզում:
- քվերկությունից հետո անմիջապես իրականացնել ընտրությունների արդյունքների մաթեմատիկական վերլուծական լիարժեք հաշվարկ ու ստանալ ընտրությունների արդյունքները ըստ առանձին տեղամասերի, ընտրատարացքների, մարզերի եվ հանրապետությունում:
- առանձնացնել ընտրությունների արդյունքներում թվաբանական սխալներ պարունակող տեղամասերը, ինչպես նաեվ կայքում լրացվող որոշակի տվայլների համապատասխան պայմաններին բավարարող տեղամասերը:

Ծրագրի միջոցով կարող է իրականացվել վերլուծական հաշվարկ տարբեր ընտրական համակարգերով ընտրությունների համար: Ըստ լրացվող պարամետրերի հաշվարկն իրականացվում է`
- Միամանդատ հարաբերական մեծամասնական
- Միամանդատ բացարձակ մեծամասնական
- Բազմամանդատ մեծամասնական
- Համամասնական կապված ցուցակներով
- Համամասնական նախապատվության սկզբունքով
- Համամասնական փոխանցվող ձայների սկզբունքով ընտրական համակարգերով ընտրությունների համար նախանշվող համապատասխան բաշխվող մանդատների քանակության եվ ներքին քվոտայի հաշվառմամբ:

Ներկայցվում է
- Ընտրությունների տվյալների լրացման եվ լիարժեք մաթեմաթիկական վերլուծական հաշվարկի արդյունքների բազմաթիվ հնարավոր համեմատականներ:
- Ընտրությունների մասնակցության տվյալների վերլուծական ծրագիր:
- Ընտրությունների արդյունքների մաթեմաթիկական վերլուծությունների ծրագիր:
- Ընտրական իրավունքի հիմնական սկզբունքների, ընտրություններում կիրառվող ընտրական համակարգերի նկարագրությունը:
- Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսդրության, ընտրությունների վերաբերյալ եւ վերջին ընտրությունների արդյունքների մաթեմաթիկական վերլուծությունները:
ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԶԱՆԳԵԼ ՀԵՂԻՆԱԿԻՆ (CV)
093 742145
(374 93) 742145
    E-mail: k.lyudvig@yahoo.com
Phone: (374) 93 742145

Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան    CV    Google