Результат в зависимости от % участия в президентских выборах в Армении

Заполнить  % участия
Читать об оценке выборов в Армении 2012 и 2013 гг. далее на сайте electionscount.info
ОЦЕНКА ВЫБОРОВ РОССИИ 2011г. ОЦЕНКА ВЫБОРОВ РОССИИ 2011г
по результатам сравнения избирательных чисел, официально опубликованных на сайте cikrf.ru, методом сопоставления избирательных чисел.Բազմագույն կյանքի իրագոյություն:
Օրեր անցնելիք գորշ մռայլության:
Թե ով որոշեց, ինչպես որոշվեց:
Գույները ընտրել այլակերպության:
Իրադարձության մի տխուր դրվագ;
Պատմամիջադեպ շրջադարձային:
Մեկ անհատ մեկ խումբ եվ մեկ այլ ընթացք,
Նոր վերարժեքվող գոյապայքարին:
Բարդ մի կեցության ինչ որ համակարգ:
Կիսաանարխիկ, ոչ քաղաքակիրթ:
Գոյաքարշության թելադրակարգ,
Գերիշխանությամբ տգիտության բիրտ:
Փորձության շրջան երկարաժամկետ:
Կիսախավարի ինքնակալությամբ;
Լույսի մի ալիք առաջ նորից ետ:
Եվ մեկ այլ վիճակ լինելիության:
  Մի նոր տաղտկալի իրադարձություն:
Կիսամթության նոր փորձաշրջան:
Թվացյալ կայուն անկայունություն:
Քանզի հավատի հույսեր էլ չկան:
Կլինի մի նոր շրջադարձակետ:
Իրադարձություն Խավարաավեր:
Եվ նոր մի ընթացք արժանապարկեշտ:
Կնտրվեն գույներ իրակերպ ու լուրթ:
Օրեր կլինեն երջանիկ, անչար:
Կհիմնավորվի բնականոն ու կիրթ:
Մի աշխարհակարգ ապրելու համար:
Եվ կապրենք նորից արժանապատիվ:
Ազատ ու կայուն լուսնիշխանությամբ:
Վերացնելով խավարն անպատիվ:
Հպարտանալով Խելամտությամբ:
              Լյուդվիգ Խաչատրյան

ՆԵՐԿԱՅՑՎՈՒՄ Է ԼՅՈՒԴՎԻԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՄՇԱԿԱԾ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԾՐԱԳԻՐԸ:
Ծրագրի միջոցով հնարավորորություն է տրվում '
- քվեարկության օրը հաշվի առնելով յուրաքանչյուր տեղամասի թողունակությունը` այսինքն ընտրողների այն առավելագույն քանակը որը կարող է քվեարկել համապատասխան տեղամասում 1 ժամվա ընթացքում, հաշվարկել հանրապետությունում ընտրողների քվեարկության մասնակցությունը, առանձին տեղամասում, ընտրատարացքում, մարզում:
- քվերկությունից հետո անմիջապես իրականացնել ընտրությունների արդյունքների մաթեմատիկական վերլուծական լիարժեք հաշվարկ ու ստանալ ընտրությունների արդյունքները ըստ առանձին տեղամասերի, ընտրատարացքների, մարզերի եվ հանրապետությունում:
- առանձնացնել ընտրությունների արդյունքներում թվաբանական սխալներ պարունակող տեղամասերը, ինչպես նաեվ կայքում լրացվող որոշակի տվայլների համապատասխան պայմաններին բավարարող տեղամասերը:

Ծրագրի միջոցով կարող է իրականացվել վերլուծական հաշվարկ տարբեր ընտրական համակարգերով ընտրությունների համար: Ըստ լրացվող պարամետրերի հաշվարկն իրականացվում է`
- Միամանդատ հարաբերական մեծամասնական
- Միամանդատ բացարձակ մեծամասնական
- Բազմամանդատ մեծամասնական
- Համամասնական կապված ցուցակներով
- Համամասնական նախապատվության սկզբունքով
- Համամասնական փոխանցվող ձայների սկզբունքով ընտրական համակարգերով ընտրությունների համար նախանշվող համապատասխան բաշխվող մանդատների քանակության եվ ներքին քվոտայի հաշվառմամբ:

Ներկայցվում է
- Ընտրությունների տվյալների լրացման եվ լիարժեք մաթեմաթիկական վերլուծական հաշվարկի արդյունքների բազմաթիվ հնարավոր համեմատականներ:
- Ընտրությունների մասնակցության տվյալների վերլուծական ծրագիր:
- Ընտրությունների արդյունքների մաթեմաթիկական վերլուծությունների ծրագիր:
- Ընտրական իրավունքի հիմնական սկզբունքների, ընտրություններում կիրառվող ընտրական համակարգերի նկարագրությունը:
- Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսդրության, ընտրությունների վերաբերյալ եւ վերջին ընտրությունների արդյունքների մաթեմաթիկական վերլուծությունները:
ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԶԱՆԳԵԼ ՀԵՂԻՆԱԿԻՆ (CV)
093 742145
(374 93) 742145
    E-mail: k.lyudvig@yahoo.com
Phone: (374) 93 742145

Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան    CV    Google